АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2016 » Липень

Лип

29

Позови про повернення майна у Крыму

Автор: Advocat

01 rus14 червня 2016 року відбулася досить знакова подія: одне ізkrum чернівецьких підприємств, що займаються роздрібною торгівлею пально-мастильними матеріалами виграло в кримському суді, а саме – в Арбітражному суді міста Севастополя справу № А 84-1048/2016 (рішення можна знайти на сайті цього суду) за позовом до уряду Севастополя й до севастопольського Державного унітарного підприємства «Міський автозаправний комплекс» про Читати далі…

Лип

29

Иски о возврате собственности в Крыму

Автор: Advocat

1 ukr_mova14 июня 2016 года произошло достаточно знаковое событие: одноkrum из черновицких предприятий, занимающихся розничной торговлей горюче-смазочными материалами выиграло в крымском суде, а именно – в Арбитражном суде города Севастополя дело № А84-1048/2016 (решение можно найти на сайте суда) по иску к правительству Севастополя и к севастопольскому Государственному унитарному предприятию «Городской автозаправочный комплекс» о Читати далі…

Лип

26

Чи має право на існування поняття “зловживання процесуальними правами”?

Автор: admin

644789Сайт Ради адвокатів Київської01 rus області опублікував замітку  стосовно засідання Комітету Адміністрації Президента України з процесуального права, який провів засідання з обговорення проблемних питань реформування процесуального законодавства.

В якості спікерів виступали представники Комітету, юристи юридичних компаній. Читати далі…

Лип

26

Должно ли существовать понятие “злоупотребление процессуальными правами”?

Автор: Advocat

644789Сайт Рады адвокатов Киевской1 ukr_mova области опубликовал заметку о заседании Комитета Администрации Президента Украины по процессуальному праву, который обсуждал проблемные вопросы реформирования процессуального законодательства.

В качестве спикеров выступали представители Комитета, юристы юридических компаний. Читати далі…

Лип

23

Единый комплекс фиксации судебного процесса

Автор: admin

1 ukr_movaС августа 2016 года стартует инновационный проект по7779956 обеспечению украинских судов единой программой технической фиксации судебного процесса. Соответствующий унифицированный программно-аппаратный комплекс будет осуществлять звуко-, видеозапись и запись видеоконференции. Как разъяснили изданию “ЗіБ” в Государственной судебной администрации Украины, почти каждый местный и апелляционный суд будут обеспечены одним таким комплексом. Читати далі…

Лип

23

Єдиний комплекс фіксації процесу

Автор: admin

01 rusІз серпня 2016 року стартує інноваційний проект із забезпечення7779956 українських судів єдиною програмою технічної фіксації судового процесу. Відповідний уніфікований програмно-апаратний комплекс здійснюватиме звуко-, відеозапис та запис відеоконференції. Як пояснили виданню “ЗіБ” у Державній судовій адміністрації України, майже кожен місцевий та апеляційний суд буде забезпечено одним таким комплексом. Читати далі…

Лип

16

Спільна акція з Faberlic

Автор: admin

39585637Наше адвокатське інтернет-бюро з 1501 rus липня 2016 року до 31 жовтня 2016 року разом із представництвом міжнародної компанії Faberlic  проводить акцію по наданню безкоштовної консультативної юридичної допомоги жителям України, Молдови й Росії засобами електронної пошти.

За умовами акції жителі України, Молдови й Росії, що  Читати далі…

Лип

15

Совместная акция с Faberlic

Автор: admin

39585637Наше адвокатское интернет-бюро с1 ukr_mova 15 июля 2016 года по 31 октября 2016 года, совместно с представительством международной компании Faberlic проводит акцию по предоставлению бесплатной консультативной юридической помощи жителям Украины, Молдовы и России средствами электронной почты.

По условиям акции, жители Украины, Молдовы и России (не обязательно – граждане), Читати далі…

Лип

12

Продовження строку для прийняття спадщини

Автор: Advocat

01 rusНещодавно ми розглядали за матеріалами огляду судової4444 практики Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ), а саме за листом від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13 «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» загальні питання судового розгляду спорів в справах про спадкування.

Читати далі…

Лип

10

Продление срока для принятия наследства

Автор: Advocat

1 ukr_movaНедавно мы рассматривали по материалам обзора судебной4444 практики Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ), а именно по письму от 16.05.2013 № 24-753/0/ 4-13 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о наследовании», общие вопросы судебного рассмотрения споров по делам о наследовании. Читати далі…