АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» квартира

Бер

18

На які будівельні роботи не потрібний дозвіл?

Автор: admin

Ще 7 червня 2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову № 406, якою затверджено перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, тобто тих робіт, для проведення яких не потрібно запрошувати будь які дозволи та після завершення яких не потрібно оформляти здачу в експлуатацію. Читати далі…

Січ

8

Поділ будинку

Автор: Advocat

01 rusУ судовій практиці часто виникають питання. пов`язані з поділом37988 жилого будинку, що перебуває у спільній частковій власності. Аналіз положень статей 183, 358, 364, 379, 380, 382 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку, що виділ часток (поділ) жилого будинку, що перебуває у спільній частковій власності, є можливим, якщо кожній зі сторін може бути виділено відокремлену частину будинку із самостійним виходом (квартиру) або у разі, Читати далі…

Січ

8

Раздел жилого дома

Автор: Advocat

1 ukr_movaВ судебной практике достаточно часто возникают вопросы,37988 связанные с разделом жилого дома, который находится в общей долевой собственности. Анализ положений статей 183, 358, 364, 379, 380, 382 Гражданского кодекса Украины дает основания к выводу, что выдел долей (раздел) жилого дома, находящегося в общей долевой собственности, является возможным, если каждой из сторон может быть Читати далі…

Чер

19

Управление домом и управляющие…

Автор: Advocat

26Продолжая тему нового Закона Украины1 ukr_mova «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (статья «Права совладельцев многоквартирного дома» от 15 июня 2015 года) переходим к вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом, так называемым, управляющим.

Согласно с терминологией Закона, управляющий многоквартирного дома (далее – управляющий), это физическое лицо – предприниматель или юридическое лицо Читати далі…

Чер

16

Права співвласників багатоквартирних будинків

Автор: Advocat

01 rusВерховна рада України з метою підготовки до добровільно-osbbпримусового переведення сфери комунального обслуговування багатоквартирних будинків на структури на кшталт організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і відповідного переведення всіх витрат по їх утриманню на співвласників квартир, прийняла Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який тепер буде регулювати правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління. Читати далі…

Чер

15

Права совладельцев многоквартирного дома

Автор: Advocat

1 ukr_movaВерховная рада Украины с целью подготовки к добровольно-osbbпринудительному переводу сферы коммунального обслуживания многоквартирных домов на структуры вроде организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и соответствующего перевода всех расходов по их содержанию на совладельцев квартир, приняла Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», который теперь будет регулировать правовые, организационные и экономические отношения, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей совладельцев многоквартирного дома по его содержанию и управлению. Читати далі…

Кві

5

На перепланування дозвіл не потрібний

Автор: Advocat

01 rusВерховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих15 актів щодо дерегуляції. Зокрема Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» змінено статті 100 і 152 Житлового кодексу Української РСР (далі – ЖКУ). При цьому, стаття 100 ЖКУ тепер передбачатиме, що виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт Читати далі…

Кві

4

На перепланировку разрешение не требуется

Автор: Advocat

1 ukr_movaВерховная Рада Украины внесла изменения в некоторые15 законодательные акты относительно дерегуляции. В частности Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция)» изменены статьи 100 и 152 Жилищного кодекса Украинской ССР (далее – ЖКУ). При этом, статья 100 ЖКУ теперь будет предусматривать, что производство нанимателем работ по переоборудованию и перепланированию жилого дома и жилого помещения, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования, Читати далі…

Лют

4

Обчислення та сплата податку на нерухоме майно

Автор: admin

01 rusЮридичні особи – платники податку самостійно обчислюють суму16 податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою (“Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” Код J03021) у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу (ПКУ), з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Читати далі…

Лют

2

Начисление и уплата налога на недвижимое имущество

Автор: admin

1 ukr_movaЮридические лица – налогоплательщики самостоятельно16 начисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта налогообложения декларацию по установленной форме (“Налоговая декларация по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка” Код J03021) в порядке, предусмотренном статьей 46 Налогового кодекса (НКУ), с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально. Читати далі…