АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2016

Бер

30

Злочинність зростає, розкриття паде?

Автор: admin

01 rusАналіз стану протидії злочинності, проведений Генеральною21203_640 прокуратурою України, свідчить про низку негативних тенденцій, зокрема збільшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів певних категорій при одночасному зниженні рівня їх розкриття. Читати далі…

Січ

20

Змінено вимоги щодо звернень до Європейського Суду

Автор: admin

01 rusЗ 1 січня 2016 року набула чинності нова редакція правила 47341728 Регламенту Європейського суду з прав людини, в якому викладено умови, яких слід дотримуватися при зверненні до Суду з повною формулярною заявою щодо порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод державами-сторонами цього міжнародного договору. Читати далі…

Січ

20

Изменены требования к обращениям в Европейский Суд

Автор: admin

1 ukr_movaС 1 января 2016 года вступила в силу новая редакция правила 47 341728 Регламента Европейского суда по правам человека, в котором изложены условия, которых нужно придерживаться при обращении в Суд с полным формулярным заявлением о нарушении Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод государствами – сторонами этого международного договора. Читати далі…

Гру

11

Нова форма податкової декларації фізосіб

Автор: admin

01 rusЗ 1 січня 2016 року запроваджується нова форма декларації про0008769 майновий стан і доходи, яка об’єднує в собі звітність по податку на доходи фізичних осіб та по військовому збору. Обсяг декларації зменшено з 2-х аркушів до 1-го, а кількість додатків – з 7-ми до 4-х.

Як повідомили у Державній фіскальній службі України (ДФСУ), нова форма декларації про майновий стан і доходи затверджена Читати далі…

Гру

9

Новая форма налоговой декларации о доходах физлиц

Автор: admin

1 ukr_movaС 1 января 2016 года вводится новая форма декларации об0008769 имущественном состоянии и доходах, которая объединяет в себе отчетность по налогу на доходы физических лиц и по военному сбору. Объем декларации уменьшено с 2-х листов до 1-го, а количество приложений – с 7-ми до 4-х.

Как сообщили в Государственной фискальной службе Украины (ГФСУ), новая форма декларации об имущественном состоянии и доходах утверждена Читати далі…