А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

Дек

21

Скасування державних актів на землю

Автор: юрист Денис Кучерявый

DAУ правовідносинах, що пов’язані з правом01 rus власності на землю, досить часто виникають питання, пов’язані з визнанням недійсними та скасуванням державних актів про право власності на землю. Іноді це пов’язано з проблемою визначення законності видачі такого акту, а в деяких випадках пов’язане з тими чи іншими істотними помилками, що виникають при виготовленні таких актів і визначенні меж земельних ділянок у цих актах і технічній документації для виготовлення державних актів.

При цьому, в одних випадках ініціаторами скасування державного акту є органи влади або інші сторонні зацікавлені особи, а в окремих випадках такими ініціаторами виступають і самі власники земельних ділянок.

Слід зазначити, що в судовій практиці досить часто зустрічаються рішення судів, за якими визначається, що державні акти про право власності на землю не можуть бути скасовані. Це пов’язано з недостатньою прописаністю цього питання у законодавстві, але безумовно, то є неправильна правова позиція, адже видача державного акту є правочином, а будь який правочин можна оскаржити та скасувати.

Державні акти на право власності на земельні ділянки є документами, що посвідчують право власності й видаються на підставі відповідних рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень. У спорах, що пов’язані з правом власності на земельні ділянки, недійсними можуть визнаватись як зазначені рішення, на підставі яких видано відповідні державні акти, так і самі акти на право власності на земельні ділянки. До того ж, видача державного акта на право власності на земельну ділянку без визначеної законом (ч. 1 ст. 116 Земельного кодексу України (ЗК)) підстави є неправомірною, а державний акт, виданий з порушеннями вимог статей 116, 118 ЗК України, — недійсним.

І нарешті це підтверджено рішеннями Верховного Суду України, прийнятими за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України. А саме, постановою Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 6 лютого 2013 р. у справі № 6-169цс12, в якій Верховний Суд послався на норму статті 155 Земельного кодексу України (ЗКУ), згідно з якою, у разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.

Але, яким чином можна скасувати державний акт про право власності на землю?

Якщо виходити з того, що рішення про видачу державного акту на земельну ділянку пов’язане з виданням розпорядження голови місцевої державної адміністрації про затвердження технічної документації зі складання проекту землеустрою організації території по передачі земельних ділянок або часток (паїв) у власність, слід звернути увагу на те, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України від 9.04.1999 р. № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації» розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або у судовому порядку. Право скасовувати розпорядження голів районних державних адміністрацій (РДА), що суперечать Конституції та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, КМУ надано головам обласних державних адміністрацій (ст. 33 зазначеного Закону).

В той самий час, розпорядження голови РДА, на підставі якого видано державний акт на право власності на земельну ділянку, є ненормативним правовим актом одноразового застосування, яке вичерпало свою дію фактом його виконання, а тому воно не може бути в подальшому скасоване посадовою особою, яка його прийняла (постанова Верховного Суду України від 5 березня 2012 р. у справі № 21-423а11).

Таким чином, для вирішення питань, пов’язаних з скасуванням розпорядження голови РДА про затвердження технічної документації зі складання проекту землеустрою організації території по передачі земельних ділянок або часток (паїв) у власність можна звертатися до голови обласної адміністрації (ОДА). Після скасування можна намагатися вирішити питання переоформлення державного акту в позасудовому порядку.

Зрозуміло, що навряд чи голова ОДА скасує таке розпорядження голови РДА, якщо за таким скасуванням звертається не сам власник земельної ділянки. Мабуть в таких випадках відповідь може бути одна: Ви маєте право звернутися до суду.

І дійсно, судам підвідомчі (підсудні) справи за заявами, зокрема, з приводу володіння, користування, розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, і визнання недійсними державних актів на право власності та право постійного користування земельними ділянками.

А тим, хто вважає за потрібне звертатися до суду з позовами про визнання недійсними державних актів інших осіб, варто звернути увагу на висновки постанови Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 19 червня 2013 року у справі № 6-57цс13, згідно з якою посилання на те, що перелік підстав припинення права власності на земельну ділянку міститься в ст. 140 ЗК й що він є вичерпним, не може бути визнано підставою для перегляду судового рішення, оскільки зазначеною нормою встановлено такий перелік для випадків, коли право власності набуто в передбаченому законом порядку.

Тобто, якщо хтось набув земельну ділянку не в передбаченому законом порядку, наприклад — на підставі незаконного розпорядження органу місцевого самоврядування, його право власності на цю земельну ділянку може бути припинене навіть у тому випадку, коли наявна підстави для такого припинення не визначена у ст. 140 ЗК.

________________________________________________

Публікація — грудень 2013 року

Заинтересовала публикация?
  • Получайте новые публикации по RSS или E-mail.

комментариев 12

добрий…
підскажіть будь ласка як правельно скасувати держ акт на право власності земельної ділянки придобровільній відмові власника акту.

Андрій, якщо це придомова ділянка або інша несільськогосподарська, то добровільно можна тільки подарувати або продати разом з будинком або іншими будівлями. Якщо сільськогосподарська земельна ділянка, то подарувати або продати її поки що не можна. Скасувати можна лише шляхом подачі до суду позову до власника земельної ділянки з підстав незаконності оформлення і порушення прав позивача. Посилатися на згоду власника не можна, адже тоді не має підстав для звернення. Просто потім у судовому розгляді власник визнає позовні вимоги.

В додаток ддо питання Андрія (схожа ситуація) хочу спитати а позивааючися до суду на власника земельної діялнки чи потрібно ставити відповідачами міську раду та відділ земельних ресурсів.

Марина, це в залежності від конкретної ситуації. Якщо до спору призвели неправомірні дії тої чи іншої установи, то вона може бути співвідповідачем. Якщо установа не винна, але рішення в справі в тій чи іншій мірі може вплинути на її права чи обов»язки, то таку установу потрібно залучати в якості 3-ої особи.

Доброго дня,підскажіть якщо у сусіда до оформлення держ акту було в сільській раді було записано14сот а після оформлення держ акту стало18,просто він вийшов за свої межі і забрав собі цих 4сотки з дороги,і через те вулиця стала вузькою де не може проїхати ні швидка допомога ні пожежна,чи можна скасувати його державний акт і що для цього потрібно?Дякую Вам.

Мій сусід подав позов в суд на міскраду про визнання недійсним рішення про передачу мені у приватну власність земельної ділянки в зв»язку з тим що не були погоджені з ним межі. Однак у мене є акт з його підписом про погодження меж. Як в даному випадку може діяти суд?

Лена, якщо держакт сусіда порушує Ваші права, Ви маєте право оскаржити рішення сільради, на підставі яких він був оформлений і визнати недійсним державний акт. Для цього подається до суду відповідний позов.

Раиса, все залежить від доведеності позовних вимог і Ваших заперечень. Більше цього, за наданими Вами відомостями я сказати не можу

Поясніть будьласка, На руках у физ особи оригинал державн Акт на право постійного користування виданий 1999р для ведення селянського фермерського господарства. примерно в 2002г-2004 со слов отца у него ету зем дилянку вилучила толи РДА, то-ли сел /рада (никаких документов про скасування держ акту нет, судом не скасовували) и после передали в аренду посторонеему физ лицу. Хочу востановить его право користування етой ділянкой. есть ли варианти посудится с геокадастром, или оспорить договор аренди,пожалуйста ваше мнение? Ви возьметесь?

Алексей, насчет возьметесь или нет — не могу пока ответить, для этого надо видеть документы, а Вы, исходя из содержания вопроса, даже и устно обстоятельства знаете далеко не все. Отцу надо обратиться в РДА с письменным запросом про основания передачи этого земельного участка иному лицу (с приложением копии имеющегося госакта), получить при этом или копию договора аренды с этим иным лицом или хотя бы исходные данные договора. После ответа можно будет о чем-то говорить. Однако, в любом случае без суда тут не обойдется и при этом сразу прослеживается возможность применения к любым требованиям исковой давности, которая явно пропущена уже не однократно.

есть мысль 1. подать в геокадастр заяву на (встановлення) чи відновлення меж зем ділянкі получить (розумеется ) отказ и его уже оспорить,
2.Написать жалобу в прокуратуру про порушення його права постійного користування и посмотреть на ответ
Все вопроси по (с/х земле за межами) РДА отсилает в геокадастр,на словах никаких документов найти немогут, но запрос в РДА дам
есть платний витяг з ДЗК про право власности та речові права на ету ділянку, там вопросов больше чем ответов,
если можно вайбер,ватсап или Е-маил, скину акт, витяг,

Алексей, роботами по відновленню меж займаються землевпорядні організації (підприємства), а не ДЗК. ДЗК дає їм свої висновки. Організація (підприємство) можуть укласти з Вами договір, взяти гроші і потім сказати, що не получається. Може бути таке можна буде використати для відновлення пропущеного строку позовної давності, але допоки воно не обернеться в якусь документальну форму, ні чого передбачити не вдасться. Можно потратити на це гроші і ні чого не отримати з того. В прокуратуру взагалі не має сенсу звертатися, у неї забрані будь які контрольні функції. Всі мої контакти зазначені на сторінці «Контакты» сайту, в т.ч. адреса ел. пошти

Ваш отзыв