АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Про сайт

НАЦІОНАЛЬНА  АСОЦІАЦІЯ  АДВОКАТІВ  УКРАЇНИ

АДВОКАТСЬКЕ ІНТЕРНЕТ-БЮРО

 

advocat3

Кучерявий  Олег Петрович

 

Загальний юридичний стаж – більше, ніж 43 роки (з 1979 року).

Стаж адвокатської діяльності – більш, ніж 21 рік (свідоцтво про право на адвокатську діяльність № 1935/10 від 21.06.2001 р., видане Київською обласною КДКА)

 

Стаття у Вікіпедії

 

 

Адвокат Кучерявый Олег Петрович.

Общий юридический стаж – более чем 43 года ( с 1979 года).

Стаж адвокатской деятельности – более 21-го года (свидетельство о праве на адвокатскую деятельность № 1935/10 от 21.06.2001 г., видано Киевской областной КДКА)

 

Про послуги бюро можна прочитати на сторінках “ПРО ПОСЛУГИ і ПОСЛУГИ через ІНТЕРНЕТСпособи зв’язку – на сторінці КОНТАКТИ

Телефоном консультації не надаються. Телефонні номери опубліковані лише для перемовин про надання платної юридичної (правової, правничої) допомоги.

&&&
Електронною поштою надаються лише платні письменні консультації і надається платна допомога зі складання документів, з оплатою на банківський рахунок.

 

 

На запитання на сайті під статтями, як правило, відповідає особисто адвокат Кучерявий О.П., однак, в деяких випадках відповідь можуть надати інші администратори сайту. Безоплатні консультації під опублікованими на сайті статтями надаються виключно з питань, котрі не потребують спеціального документального вивчення.

Хотілося б, що б Ви розуміли, що така форма правової допомоги – наш добровільний внесок в підвищення правової грамотності населення і в забезпечення можливості отримати безкоштовну консультацію з деяких правових питань для тих, хто не має можливості звернутися до адвокатів за платними послугами. Це є додаткові витрати часу (і не тільки часу) з нашого боку. Тому перед написанням питання, будь ласка, ознайомтеся з раніше заданими питаннями і відповідями, що були вже дані: цінуйте не лише свій час!

Також просимо Ваші запитання та коментарі писати під статтями відповідної тематики. Якщо не знайшли статтю, відповідну до Вашої проблеми, те в правій колонці сайту є рубрикатор: пишіть хоча б під статтями відповідної рубрики. Це для того, що б не відволікати людей, які цікавляться конкретною темою, іншими питаннями.

Відповіді не завжди даються відразу, а в залежності від наявності вільного часу. На запити у формах для коментарів про проведення будь яких числових розрахунків (суми аліментів, розміри судового збору тощо) відповіді не надаються, такі питання будуть видалятися.

На вопросы на сайте под статьями, как правило, отвечает лично адвокат Кучерявый О.П., однако, в некоторых случаях ответ могут дать прочие администраторы сайта. Бесплатные консультации под опубликованными на сайте материалами даются исключительно по вопросам, которые не требуют специального документального изучения.

Хотелось бы, что бы Вы понимали, что такая форма правовой помощи – наш добровольный вклад в повышение правовой грамотности населения и в обеспечение возможности получить бесплатную консультацию по некоторым правовым вопросам для тех, кто не имеет возможности обратиться к адвокатам за платными услугами. Это дополнительные затраты времени (и не только времени) с нашей стороны. Поэтому Перед написанием вопроса, пожалуйста, ознакомьтесь с ранее заданными вопросами и ответами. Цените не только свое время!

Также просим Ваши вопросы и комментарии писать под статьями соответствующей тематики. Если не нашли соответствующую Вашей проблеме статью, то в правой колонке сайта есть рубрикатор: пишите хотя бы под статьями соответствующей рубрики. Это для того, что бы не отвлекать людей, интересующихся конкретной темой, на вопросы, не имеющие к этой теме ни какого отношения.

Ответы не всегда даются сразу – в зависимости от наличия свободного времени.

На вопросы о проведении каких бы то ни было арифметических и математических расчетов (суммы алиментов, размеры судебного сбора и т.п.) ответы не даются, такие вопросы будут удаляться.

 

 

Коментарі та питання автоматично модеруються антиспам-програмою “Akismet”, в зв’язку з чим, в деяких випадках вони можуть бути відображені на сайті не відразу. Для того, що б Ваше запитання або коментар не був сприйнятий антиспам-програмою за спам і не був автоматично викинутий у спам-кошик, переконливе прохання до авторів запитань і коментарів – дотримуватися кількох нескладних правил:

 • якщо в графі “Ваш email” форми коментаря Ви пишіть вигадану ел. адресу (для нас це не принципово), те пишіть його хоча б за правилами написання електронних адрес,
 • не використовуйте в адресі слова, на кшталт слова “spam”,
 • в графі “Ваш сайт” не пишіть URL-адреси Ваших сторінок в соціальних мережах (“Однокласники”, “Mail.ru”, Facebook, Instagram і т.п.), а тим більше URL-адреси пошукових сервісів. Якщо у Вас немає свого сайту, то просто взагалі нічого не пишіть в цій графі форми коментаря;
 • не відправляйте одне і те саме запитання кілька разів, навіть якщо воно не відразу відобразилося – Ваш коментар чи запитання з’явиться трохи пізніше.

Комментарии и вопросы автоматически модерируються антиспам-программой “Akismet”, в связи с чем, в некоторых случаях они могут быть отображены на сайте не сразу. Для того, что бы Ваш вопрос или комментарий не был принят антиспам-программой за спам и не был автоматически выброшен в спам-корзину, убедительная просьба к авторам вопросов и комментариев придерживаться нескольких несложных правил:

 • если в графе “Ваш email” отзыва Вы пишите выдуманный эл. адрес (для нас это не принципиально), то пишите его хотя бы по правилам написания электронных адресов;
 • не используйте в адресе слова, типа слова “spam”;
 • в графе “Ваш сайт” не пишите URL-адреса Ваших страничек в социальных сетях (“Одноклассники”, “Mail.ru”, Facebook,  Instagram и т.п.), а тем более URL-адреса поисковых сервисов. Если у Вас нет своего сайта, то просто вообще ничего не пишите в этой графе отзыва;
 • не отправляйте один и тот же вопрос несколько раз, даже если он не сразу отобразился – Ваш комментарий или вопрос появится несколько позже.

 

Матеріали (статті) публікуються на сайті на одній або на двох мовах:  на сторінці Головна – публікації українською мовою (до 2021 року – руською мовою), а на сторінці Главная (рус) – руською мовою (до 2021 року – руською мовою). Перехід – кліком на українському і російському прапорцях або значках мовного позначення. В архівах: українською та/або руською мовою, відповідно до дати публікації.

 


&&&

АВТОРСЬКІ ПРАВА НА МАТЕРІАЛИ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ НА САЙТІ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням Авторства  4.0 Міжнародна Публічна ліцензія, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці.

Опубліковані на сайті матеріали сторонніх авторів (в окремих випадках – наші переклади) публікуються виключно – або за пропозицією чи з дозволу самих авторів, або як такі, що вже були розміщені в загальнодоступних виданнях, які дозволяють перепублікацію з посиланням на автора і джерело.

Якщо ж будь якій автор або попередній публікант вважає, що перепублікацією на нашому сайті порушуються його авторські права, він завжди може звернутися до адміністрації сайту за контактними відомостями, що розміщені на сторінці «Контакти» і у разі наявності заперечень проти розміщення на нашому сайті перепублікації або першої публікації в перекладі, такий матеріал буде прибраний з сайту.

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА САЙТЕ 

Все опубликованные на сайте материалы сторонних авторов (в отдельных случаях – наши переводы статей) публикуются исключительно или по предложению или с разрешения самих авторов, или же, как такие, что уже были размещены в общедоступных изданиях, разрешающих перепубликацию со ссылкой на автора и источник.

Если же любой автор или предыдущий публикант считает, что перепубликацией на нашем сайте нарушаются его авторские права, он всегда может обратиться к администрации нашего сайта по контактным адресам, указанным на странице «Контакты», и в случае наличия возражений против размещения на нашем сайте перепубликации или первой публикации в переводе, такой материал будет убран с сайта.

Зразки документів публікуються на сайті практично в тому вигляді, в якому вони подавалися до відповідних органів. Анкетні дані учасників подій, назви окремих населених пунктів, підприємств змінені. Опубліковані зразки є тільки прикладом складання документів і не є повністю достатніми для підготовки документів по інших справах, оскільки кожна справа має свої індивідуальні особливості. У будь-яких випадках, рекомендуємо для підготовки важливих документів звертатися до фахівців. При цьому, звертаємо Вашу увагу на те, що всі зразки вільного поширення на сайті вже опубліковані. Зразки інших документів (крім вже розміщених на сайті) за окремими зверненнями відвідувачів сайту не публікуються і по електронній пошті також не направляються.

Образцы документов публикуются на сайте практически в том виде, в котором они  подавались в соответствующие органы. Анкетные данные участников событий, названия отдельных населенных пунктов, предприятий изменены. Опубликованные образцы являются только примером составления документов и не являются полностью достаточными для подготовки документов по иным делам, поскольку каждое дело имеет свои индивидуальные особенности.  В любых случаях, рекомендуем для подготовки важных документов обращаться к специалистам.

При этом, обращаем Ваше внимание, что все образцы свободного распространения на сайте уже опубликованы. Образцы иных документов (кроме уже размещенных на сайте) по отдельным обращениям посетителей сайта не публикуются и по электронной почте также не направляются.

Розсилка публікацій адміністраторами сайту не здійснюється.На сайті встановлений подпісочно-розсильний плагін системи FeedBurner від компанії Google (США, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Бажаючі самостійно підписуються в наданій на нашому сайті формі на розсилку і, після того, сервіс-служби системи FeedBurner від компанії Google так само – самостійно, без якої участі адміністративної групи сайту, розсилають тим, хто підписався всі (!) нові публікації нашого сайту, відповідно до регламенту цих сервісних служб. Так само без участі адміністрації сайту діє і система RSS.

У зв’язку з тим, що адміністрація сайту не має відношення до розсилок, ми не маємо жодної можливості регулювати, як самі розсилки, так і повідомлення про публікації за мовами публікацій, часом відправлення і за якими би то не було іншими параметрами, а також не маємо можливості припинити розсилку. При бажанні припинити розсилку керуйтеся інструкціями, які зазвичай вказуються розсильним сервісом системи FeedBurner в кінці кожного розсильного листа.

 

Рассылка публикаций администраторами сайта не осуществляется.  На сайте установлен подписочно-рассылочный плагин системы FeedBurner от компании Google (США, 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).Желающие самостоятельно подписываются в предоставленной на нашем сайте форме на рассылку и, после этого, сервис-службы системы FeedBurner от компании Google так же – самостоятельно, без какого бы то ни было участия административной группы сайта, рассылают подписавшимся все (!) новые публикации нашего сайта, в соответствии регламентом этих сервисных служб.

Cовершенно без участия администрации сайта действует и система RSS.

В связи с тем, что администрация сайта не имеет отношения к рассылкам, мы не имеем ни какой возможности регулировать, как сами рассылки, так и уведомления о публикациях по языкам публикаций, времени отправки и каким бы то ни было иным параметрам, а также не имеем возможности прекратить рассылку.

При желании прекратить рассылку руководствуйтесь инструкциями, которые обычно указываются рассылочным сервисом системы FeedBurner в конце каждого рассылочного письма.

 

Політика конфіденційності сайту

(див. на відповідній сторінці за цим посиланням)

коментарів 6

 1. Сергей :

  Жалко нельзя подписаться на рассылку на ваш сайт или ловить ответы на уведомления под темами на почту!
  Ничего не приходит……..

 2. admin :

  Сергей, спасибо за информацию, проверим, попробуем разобраться

 3. Сергей :

  Просто с других сайтов приходит на почту ответы в темах и т.д…. а с Вашего, самого нужного и интересного – нет!

 4. admin :

  Сергей, по сервису подписки на статьи мы проверили: всё должно работать. А относительно вопросов и ответов под статьями, то к сожалению, работающая на сайте система FeedBurner от Google Inc. не предусматривает такой возможности. Поменять её тоже уже не можем, поскольку это приведет к нарушению подписки у всех, кто ранее подписался, всем надо будет переподписываться.

 5. Ігор :

  а чому не вітаєте з Різдвом?

 6. admin :

  Ігор, наш сайт виключно юридичний, розрахований на правову допомогу представникам будь яких релігійних конфесій і течій. Тому ми не вважаємо за можливе виокремлювати поздоровленнями прихільників будь якої релігії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *