АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2015 » Вересень

Вер

26

Ще раз про права потерпілих

Автор: admin

i601 rusЯкщо Ви постраждали від кримінального правопорушення або Вам стало відомо про факт його вчинення, слід негайно повідоми­ти про це правоохоронні органи. Із заявою чи повідомленням про кримінальне правопорушення можна звернутися до найближчого органу внутрішніх справ (наприклад, до чергового відділку МВС, слідчого, дільничного інспектора міліції), до іншого органу досудового розслідування (податкової міліції, органу Служби безпеки, державного бюро розслідувань), чи до Читати далі…

Вер

25

Еще раз о правах потерпевших

Автор: admin

i61 ukr_movaЕсли Вы пострадали от уголовного правонарушения или Вам стало известно о факте его совершения, следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. С заявлением или сообщением об уголовном правонарушении можно обратиться в ближайший орган внутренних дел (например, в дежурный участок МВД, к следователю, участковому инспектору милиции), в иной орган досудебного расследования (налоговую милицию, орган Службы безопасности, государственного Читати далі…

Вер

22

Електронні звернення громадян

Автор: Advocat

2586128 жовтня 2015 р. в Україні відбудеться01 rus досить знакова подія – наберуть чинності зміни до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції.

Зокрема, відповідно до зміненої статті 5 цього Закону, звернення, що адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення Читати далі…

Вер

21

Электронные обращения граждан

Автор: admin

2586128 октября 2015 г. в Украине состоится1 ukr_mova довольно знаковое событие – вступят в силу изменения в Закон Украины “Об обращениях граждан” относительно электронного обращения и электронной петиции.

В частности, согласно измененной статьи 5 этого Закона, обращения, которые адресуются органам государственной власти и органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям, независимо от формы собственности, Читати далі…

Вер

18

ВСУ про право стягнення на предмет іпотеки по валютних кредитах

Автор: admin

01 rus7 червня 2014 року набув чинності Закон України «Про493728 мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», згідно з пунктом 1 якого не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України «Про заставу» та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України «Про іпотеку», якщо Читати далі…

Вер

17

ВСУ о праве взыскания на предмет ипотеки по валютным кредитам

Автор: admin

1 ukr_mova7 июня 2014 года вступил в силу Закон Украины «О моратории493728 на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в обеспечение кредитов в иностранной валюте», согласно пункту 1 которого не может быть принудительно взыскано (отчужденное без согласия владельца) недвижимое жилое имущество, которое считается предметом залога соответственно статье 4 Закона Украины «О залоге» и/или предметом ипотеки согласно со статьей 5 Закона Украины «Об ипотеке», если Читати далі…

Вер

13

Про затримання

Автор: admin

3497258Затримання – це01 rus короткострокове позбавлення свободи особи, здійснене іншою особою, якій законом надано таке право. За загальним правилом, затримання особи допускається лише на підставі рішення суду. Однак Конституція України у ч. 3 ст. 29 перед­бачає як виняток можливість затримання особи без рішення суду «у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити». Затримання можна поділити на такі види: кримінальне (за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), адміністративне та за­побіжне. Читати далі…

Вер

12

О задержании

Автор: admin

3497258Задержание – это1 ukr_mova краткосрочное лишение свободы лица, осуществленное другим лицом, которому законом предоставлено такое право. По общему правилу, задержание лица допускается лишь на основании решения суда. Однако Конституция Украины в ч. 3 ст. 29 предусматривает в порядке исключения возможность задержания лица без решения суда «в случае неотложной необходимости предотвратить преступление или его преградить». Задержание можно разделить на такие виды: уголовное (за подозрению в совершении уголовного правонарушения), административное и профилактическое. Читати далі…

Вер

7

Про критерії прийнятності скарг до Європейського суду

Автор: admin

01 rusНаш сайт неодноразово публікував матеріали, пов’язані з4289147 порядком подачі заяв (скарг) до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і розглядом цих справ в ЄСПЛ (рубрика сайту – «Европейский суд»). У зв’язку із запитаннями, що часто надходять, ще раз коротко конкретизуємо – які саме скарги розглядає ЄСПЛ?

ЄСПЛ – це міжнародний суд, що розглядає виключно Читати далі…

Вер

6

О критериях приемлемости жалоб в Европейский суд

Автор: admin

1 ukr_movaНаш сайт неоднократно публиковал материалы, связанные с4289147 порядком подачи заявлений (жалоб) в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и рассмотрением этих дел в ЕСПЧ (рубрика сайта – «Европейский суд»). В связи с часто поступающими вопросами, еще раз коротко конкретизируем – какие именно жалобы рассматривает ЕСПЧ?

ЕСПЧ – это международный суд, который рассматривает только Читати далі…