АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2016 » Січень

Січ

31

Щодо змін у правилах реєстрації транспортних засобів

Автор: admin

01 rusВони спрямовані на те, аби не виникало підозр стосовно73195824 справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу та реєстраційних документів. Встановлення відповідності конструкції, перевірка за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою базою даних при розшуку транспортних засобів проводяться уповноваженими особами сервісного центру МВС. Читати далі…

Січ

30

Об изменениях правил регистрации транспортных средств

Автор: admin

1 ukr_movaОни направлены только на то, что бы не возникало подозрений73195824 относительно подлинности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов. Установление соответствия конструкции, проверка по Единому государственному реестру МВД и автоматизированной базе данных при поиске транспортных средств проводятся уполномоченными лицами сервисного центра МВД. Читати далі…

Січ

27

Новий порядок реєстрації нерухомості

Автор: Advocat

5087931З 1 січня 2016 року набрала01 rus чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». З назви зрозуміло, що ця кабмінівська постанова визначає новий порядок реєстрації нерухомого майна. І такі зміни є істотними! Читати далі…

Січ

26

Новый порядок регистрации недвижимости

Автор: Advocat

5087931С 1 января 2016 года вступило в1 ukr_mova силу Постановление Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 г. № 1127 «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их отягощений». Из названия понятно, что это кабминовское постановление определяет новый порядок регистрации недвижимого имущества. И изменения существенны! Читати далі…

Січ

20

Змінено вимоги щодо звернень до Європейського Суду

Автор: admin

01 rusЗ 1 січня 2016 року набула чинності нова редакція правила 47341728 Регламенту Європейського суду з прав людини, в якому викладено умови, яких слід дотримуватися при зверненні до Суду з повною формулярною заявою щодо порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод державами-сторонами цього міжнародного договору. Читати далі…

Січ

20

Изменены требования к обращениям в Европейский Суд

Автор: admin

1 ukr_movaС 1 января 2016 года вступила в силу новая редакция правила 47 341728 Регламента Европейского суда по правам человека, в котором изложены условия, которых нужно придерживаться при обращении в Суд с полным формулярным заявлением о нарушении Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод государствами – сторонами этого международного договора. Читати далі…

Січ

18

Про допуск адвоката до участі в проведенні обшуку

Автор: Avtor

stМарія Островська

Останнім часом почастішали01 rus випадки категоричної відмови з боку правоохоронних органів, і навіть фізичних перешкод в допуску адвокатів до участі у проведенні обшуку в житлі або офісах їх клієнтів. В основному, це відбувається при представництві інтересів юридичної особи, що формально Читати далі…

Січ

17

О допуске адвоката к участию в производстве обыска

Автор: Avtor

stМария Островская

В последнее время участились1 ukr_mova случаи категоричного отказа со стороны правоохранительных органов, и даже физического противодействования в допуске адвокатов к участию в проведении обыска в жилье или офисах их клиентов. В основном, это происходит в случаях представительства интересов юридического лица, которое формально Читати далі…

Січ

8

Поділ будинку

Автор: Advocat

01 rusУ судовій практиці часто виникають питання. пов`язані з поділом37988 жилого будинку, що перебуває у спільній частковій власності. Аналіз положень статей 183, 358, 364, 379, 380, 382 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку, що виділ часток (поділ) жилого будинку, що перебуває у спільній частковій власності, є можливим, якщо кожній зі сторін може бути виділено відокремлену частину будинку із самостійним виходом (квартиру) або у разі, Читати далі…

Січ

8

Раздел жилого дома

Автор: Advocat

1 ukr_movaВ судебной практике достаточно часто возникают вопросы,37988 связанные с разделом жилого дома, который находится в общей долевой собственности. Анализ положений статей 183, 358, 364, 379, 380, 382 Гражданского кодекса Украины дает основания к выводу, что выдел долей (раздел) жилого дома, находящегося в общей долевой собственности, является возможным, если каждой из сторон может быть Читати далі…