АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» Азаров

Сер

24

Куди рухається Україна?

Автор: Advocat

Всі ми (хто більше, а хто – менше) чекаємо на податковий кодекс. Більшість розуміє, що далі з таким податковим законодавством і з такою фіскальною політикою держави жити не можна. Але при цьому ніхто не хотів би, що б ця мерзотна, не зрозуміла більшості населення система стала ще більш уродливою. На жаль, всі тенденції руху нашої держави в цьому напрямку проглядаються чим далі, тим чіткіше.

Читати далі…

Сер

23

Куда движется Украина?

Автор: Advocat

Все мы (кто больше, а кто – меньше) ждем новый налоговый кодекс. Большинство понимает, что дальше с таким налоговым законодательством и с такой фискальной политикой государства жить нельзя. Но при этом никто не хотел бы, что бы эта уродливая, не понятная большинству населения система стала еще более уродливой и еще более давящей. К сожалению, все тенденции движения нашего государства в этом направлении просматриваются все более отчетливо.

Читати далі…

Сер

15

Підсудність справ по соціальних виплатах знову змінено. Та і не лише підсудність…

Автор: Advocat

Як вже повідомлялося на сайті (стаття “Ще раз про нові положення закону про статус судів“), Законом України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року N 2453-VI внесено істотні зміни до значної кількості інших законодавчих актів, які стосуються процесуальних питань судового розгляду.

Читати далі…

Сер

15

Подсудность социальных исков опять изменена. И не только подсудность…

Автор: Advocat

Как уже сообщалось на сайте (статья “Судья, народный заседатель, присяжный…”), Законом Украины “О судоустройстве и статусе судей” от 7 июля 2010 года N 2453-VI внесены существенные изменения в значительное количество иных законодательных актов, касающихся процессуальных вопросов судебного рассмотрения дел.

Читати далі…

Тра

11

Новий держбюджет – що цікавого для населення?

Автор: юрист Денис Кучерявый

Вже, напевне всім відомо, що Верховною Радою 24 квітня прийнятий і вже вступив у дію Державний бюджет України на 2010 рік. Прийнятий він трохи з запізненням, адже новий прем’єр обіцяв подати його до Верховної ради не пізніше 11 квітня цього року. Але порівняно з тим, наскільки прострочив його подання попередній уряд (місяців так на 4-5), ці 13 днів можна не рахувати.

Читати далі…

Тра

10

Новый госбюджет – что интересного для населения?

Автор: юрист Денис Кучерявый

Уже, наверняка всем известно, что Верховной Радой 24 апреля принят и уже вступил в силу Государственный бюджет Украины на 2010 год. Принят он немного с опозданием, ведь новый премьер обещал подать его в Верховную Раду не позднее 11 апреля этого года. Однако, по сравнению с тем, насколько просрочило его подачу предыдущее правительство (месяцев этак на 4-5), эти 13 дней можно не брать во внимание.

Читати далі…