АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» ВССУ

Лис

20

Майнові та немайнові позовні вимоги

Автор: Advocat

321456В цивільно-процесуальному,01 rus адміністративному та господарсько-процесуальному законодавствах існують поняття майнових і немайнових позовних вимог. З одного боку, нібито всім і має бути зрозуміло, що відноситься до майнових, а що до немайнових вимог, але не практиці це не зовсім так просто. При чому, це питання є далеко не теоретичним, а досить практичним, адже від цього, у відповідності до Закону України «Про судовий збір» залежить сума судового збору. Читати далі…

Лис

19

Имущественное или не имущественное требование?

Автор: Advocat

321456В гражданско-процессуальном,1 ukr_mova административном и хозяйственно-процессуальном законодательствах Украины существуют понятия имущественных и неимущественных исковых требований. С одной стороны, вроде бы всем должно быть понятно, что именно относится к имущественным, а что к неимущественным требованиям, но не практике это не совсем так просто. При чем, этот вопрос является далеко не теоретическим, а довольно практическим, поскольку от этого, в соответствии с Законом Украины «О судебном сборе» зависит сумма того самого судебного сбора. Читати далі…

Сер

13

За принципом: «поза розумним сумнівом»…

Автор: Advocat

741147Визначаючи форму вини підсудного, який01 rus обвинувачується у вчиненні злочинів проти життя та здоров`я, зокрема вини, якою характеризується позбавлення життя потерпілого, необхідно під час судового розгляду і винесення вироку виходити з обставин, встановлених під час кримінального провадження, зокрема: Читати далі…

Тра

4

Подсудность жилищных споров

Автор: Advocat

777777В практике судебных1 ukr_mova разбирательств споров по защите нарушенных, непризнанных или оспариваемых интересов, возникающих из жилищных правоотношений, достаточно часто возникают проблемы с определением юрисдикции в тех случаях, когда стороной спора (как правило – ответчиком) является субъект властных полномочий. Возникает вопрос: Читати далі…

Кві

3

Пленарне засідання Науково-консультативної ради ВССУ

Автор: admin

01 rus25 березня 2016 року відбулося чергове пленарне засідання54545453 Науково-консультативної ради (НКР) Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ України (ВССУ), яка працює над вирішенням спірних питань забезпечення єдності судової практики. Читати далі…

Кві

2

Пленарное заседание Научно-консультативного совета ВССУ

Автор: admin

25 марта 2016 года состоялось очередное пленарное заседание1 ukr_mova54545453 Научно-консультативного совета (НКС) Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Украины (ВССУ), который работает над решением спорных вопросов обеспечения единства судебной практики. В частности, пленарное заседание было посвящено обсуждению Читати далі…

Тра

7

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Автор: Advocat

znak231на русском языке1 березня 2013 року Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ своє постановою № 4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки» надав деякі роз’яснення стосовно однакового застосування судами законодавства, що регулює правові відносини з відшкодування такої шкоди. Відразу слід Читати далі…

Тра

6

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности

Автор: Advocat

znak231українською мовою1 марта 2013 года Пленум Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением № 4 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении споров о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности» издал некоторые разъяснения относительно однообразного применения судами законодательства, регулирующего правоотношения по Читати далі…