АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» МОЗ

Вер

22

Новости от ГАИ

Автор: admin

Наверное, почти все уже слышали об изменениях в приказах МВД, касающихся остановки транспортных средств. Эти приказы уже официально опубликованы и вступили в действие. Укажем наиболее важные их положения.

Приказом от 22.08.2011 г. N 618 утверждены изменения к Инструкции по вопросам деятельности подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД.

Этими изменениями относительно четко определены случаи и основания, при наличии которых работники ГАИ имеют право останавливать транспортные средства.

Читати далі…

Лис

10

Порядок направлення водіїв на медогляд

Автор: Advocat

Ще 25 жовтня того року на сайті було опублікованона русском языке статтю “Можно ли пить за рулем”. У статті розглядалися норми спільного наказу МВС і Мінздраву України від 09.09.2009 р. N 400/666 (гарний номер!), яким було затверджено Інструкцію про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу й швидкість реакції. Український переклад статті було опубліковано 7 листопада цього року.

Читати далі…

Лис

8

Порядок направления водителей на медосмотр

Автор: Advocat

Еще 25 октября прошлого года на сайте была опубликована статья “Можно ли пить за рулем“. В статье рассматривались нормы совместного приказа МВД и Минздрава Украины от 09.09.2009 г. N 400/666, которым была утверждена Инструкция о выявлении у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения, или пребывания под влиянием врачебных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции. Украинский перевод статьи был опубликован 7 ноября этого года.

Читати далі…

Лис

7

Чи можна пити за кермом?

Автор: admin

МВС і Мінздрав України, своїм спільним наказом ще від 09.09.2009 р. N 400/666 затвердили Інструкцію про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу й швидкість реакції. Інструкція встановлює правила проведення огляду водіїв транспортних засобів на стан алкогольного сп’яніння водія – як працівниками ДАІ, так і медпрацівниками.

Читати далі…

Лют

16

Нові вимоги до компьютерних клубів

Автор: юрист Денис Кучерявый

Наказом Міністерства охорони здоров’я України вiд 15.12.2009 р. N 947 затверджено “Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності дітям”. Наказ видано на підставі норм законів “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” і “Про охорону дитинства”.

Читати далі…

Лют

15

Новые требования для детских компьютерных клубов

Автор: юрист Денис Кучерявый

Приказом Министерства здравоохранения Украины от 15.12.2009 г. N 947 утверждено “Государственные санитарные нормы и правила устройства, содержания, оборудования и организации работы учреждений, предоставляющих услуги по компьютерной игровой деятельности детям”. Приказ выдан на основании норм законов “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” и “Об охране детства”.

Читати далі…

Січ

4

Путівки для дітей-інвалідів

Автор: юрист Денис Кучерявый

3 грудня 2009 р. Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок забезпечення безоплатними санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів (Постанова № 1345). Відповідно до цього Порядку, забезпечення дітей-інвалідів путівками здійснюється закладами охорони здоров’я за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з урахуванням рекомендацій, визначених в індивідуальній програмі реабілітації інвалідів (далі – програма). Путівками забезпечуються діти-інваліди, які перебувають на обліку в закладі охорони здоров’я за зареєстрованим місцем проживання.

Читати далі…

Січ

4

Путевки для детей-инвалидов

Автор: юрист Денис Кучерявый

3 декабря 2009 г. Кабинетом Министров Украины утвержден Порядок обеспечения бесплатными санаторно-курортными путевками детей-инвалидов (Постановление № 1345). В соответствии с этим Порядком, обеспечение детей-инвалидов путевками осуществляется учреждениями здравоохранения за счет средств государственного и местных бюджетов с учетом рекомендаций, определенных в индивидуальной программе реабилитации инвалидов (далее – программа). Путевками обеспечиваются дети-инвалиды, которые состоят на учете в учреждении здравоохранения по месту регистрации проживания.

Читати далі…