АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» Полтава

Тра

25

Служебная подделка (подлог) – что это такое?

Автор: Advocat

Во все времена, вероятно с древних времен, довольно распространенными были такие преступления, как служебная подделка. Лица, находившиеся на службе у очень вельможных и маловельможных особ, или же на государственной службе, часто из тех или иных побуждений вносили неправдивые сведения в документы, которые им были поручены для ведения или хранения.

Читати далі…

Тра

25

Службове підроблення – що воно таке?

Автор: Advocat

У всі часи, напевне, ще з прадавніх, досить поширеним був такийна русском языке злочин, як службове підроблення. Особи, які перебували на службі у вельмивельможних і не дуже вельможних осіб, або на державній службі, часто з тих чи інших спонукань вносили неправдиві відомості у документи, які їм були доручені для ведення або зберігання.

Читати далі…

Лют

13

За “Спрута” і “Таракана” можна потрапити за грати?

Автор: Advocat

У грудні того року на сайті булона русском языке опубліковано статтю, присвячену приладам “Спрут”, “Зиг-Заг”, “Таракан”, “Аквастоп”, “Кротік”, “Грот”, якими комунальники взялися припиняти подачу до квартир холодної води і запирати каналізаційний виток з квартири без відвідування квартири. Стаття викликала деякий спір на сторінці з російською версією статті. Зрозуміло, що стаття не сподобалася водоканальщикам, але закон є закон. І те, що наша недолуга влада дещо скрізь пальці дивиться на подібне свавілля комунальників пов’язано виключно з безвідповідальністю, в тому числі, з боку посадових осіб правоохоронних органів, а подекуди – з корупційним впливом.

Читати далі…

Лют

13

За “Спрут” и за “Таракана” можно угодить за решетку?

Автор: Advocat

В декабре прошлого года на сайте было опубликовано статью, посвященную приборам “Спрут”, “Зиг-Заг”, “Таракан”, “Аквастоп”, “Кротик”, “Грот”, которыми коммунальщики взялись прекращать подачу в квартиры холодной воды и затыкать канализационные витоки из квартир без посещения квартир. Статья вызвала некоторый спор и это понятно, поскольку она не могла понравиться коммунальщикам. Однако, закон – есть закон. И то, что наша недоделанная власть кое-как сквозь пальцы смотрит на подобное своеволие коммунальщиков связано исключительно с безответственностью, в том числе, со стороны должностных лиц правоохранительных органов, а кое-где – с коррупционным влиянием.

Читати далі…