АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2010 » Березень

Бер

31

Борьба с коррупцией откладывается

Автор: Advocat

Думаю, что читателям известно, о принятии Верховной Радой в прошлом году ряда законов, направленных на противодействие и предотвращение коррупции. В частности – это законы № 1506-17 “Об основах предотвращения и противодействия коррупции” и № 1507-VI “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений”.

Читати далі…

Бер

31

Боротьба з корупцією відкладається

Автор: Advocat

Читачам напевне відомо, що торік Верховна Рада прийняла низку законів, спрямованих на протидію та запобігання корупції. Зокрема – це закони № 1506-17 “Про засади запобігання та протидії корупції” і № 1507-VI “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”.

Читати далі…

Бер

27

Підсудність земельних спорів у господарських судах

Автор: юрист Денис Кучерявый

Законодавча влада вирішила навести хоча б якісь лад у питання підсудності справ з земельних питань. Проблем була в тому, що Господарські і Адміністративні суди тривалий час не могли поділити між собою справи з земельних питань. І нарешті 18 лютого 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон № 1914-VI “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (ГПК) щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин.

Читати далі…

Бер

27

Подсудность земельных споров в хозяйственных судах

Автор: юрист Денис Кучерявый

Законодательная власть решила навести хотя бы какой-то порядок в вопросе подсудности дел по земельным спорам. Проблема состояла в том, что Хозяйственные и Административные суды продолжительное время не могли поделить между собой дела по земельным вопросам. И, в конце концов, 18 февраля 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 1914-VI “О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины (ХПК) относительно определения подсудности дел по вопросам земельных отношений.

Читати далі…

Бер

23

Міжнародні суди і перегляд справ за винятковими обставинами

Автор: Advocat

Верховна Рада України Законом вiд 11.02.2010 № 1876-VI внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо підстав перегляду судових рішень. Такі зміни пов’язані з більш повноцінним застосуванням рішень міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною.

Читати далі…

Бер

23

Международные суды и пересмотр дел по исключительным обстоятельствам

Автор: Advocat

Верховная Рада Украины Законом от 11.02.2010 № 1876-VI внесла изменения в некоторые законодательные акты относительно оснований пересмотра судебных решений. Такие изменения связанные с более полноценным применением решений международных судебных учреждений, юрисдикция которых признана Украиной.

Читати далі…

Бер

21

Обжалование требований органов гражданской защиты

Автор: Advocat

Органы государственного надзора (контроля) в сфере гражданской защиты выдают предписания и распоряжения почти всем юридическим лицам, которые зарегистрированы в Украине, начиная с частных предпринимателей и заканчивая стратегически важными для экономики государства объектами. Такими органами являются Государственный департамент пожарной безопасности, Государственная инспекция гражданской защиты и техногенной безопасности, а также Страховой фонд документации. Эти органы работают в системе МЧС Украины.

Читати далі…

Бер

21

Оскарження вимог органів контролю в сфері цивільного захисту

Автор: Advocat

Органи державного нагляду (контролю) в сфері цивільного захисту видають приписи та розпорядження майже всім юридичним особам, які зареєстровані в Україні, починаючи з приватних підприємців і завершуючи стратегічно важливими для економіки держави об’єктами. Такими органами вважаться Державний департамент пожежної безпеки, Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки, а також Страховий фонд документації. Ці органи працюють у системі МНС України.

Читати далі…

Бер

16

Оплата держмита і ІТЗ в справах про соціальні виплати

Автор: Advocat

На сайт (у коментарях і на e-mail) надійшло значне число питань, які стосуються порядку подачі за новими правилами позовів від “дітей війни”, чорнобильців і інших соціальних категорій громадян. Багато питань стосуються також розмірів оплати держмита (судового збору) і збору на інформаційно-технічне забезпечення судових розглядів.

Читати далі…

Бер

16

Госпошлина и сбор на ИТО по искам о социальных выплатах

Автор: Advocat

На сайт (в комментариях и на e-mail) поступила значительное число вопросов, касающихся порядка подачи по новым правилам исков от “детей войны”, чернобыльцев и прочих социальных категорий граждан. Многие вопросы касаются также размеров оплаты госпошлины (судебного сбора) и сбора на информационно-техническое обеспечение судебных рассмотрений.

Читати далі…