АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2014 » Вересень

Вер

27

Змінені норми по субсідіях і пільгах з оплати комунпослуг

Автор: Advocat

86200
Кабінет міністрів України, з посиланням01 rus на Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 6 серпня 2014 р. прийняв Постанову № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». Як то зазначено у Постанові, зроблено це – з метою забезпечення державних соціальних гарантій у сфері житлово-комунального обслуговування,  Читати далі…

Вер

24

Изменены нормы по субсидиям и льготам для оплаты комунуслуг

Автор: Advocat

86201Кабинет министров Украины 6 августа1 ukr_mova 2014 г., со ссылкой на Закон Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», принял Постановление № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания». Как указано в Постановлении, сделано это – с целью обеспечения государственных социальных гарантий в сфере жилищно-коммунального обслуживания, Читати далі…

Вер

15

Штрафи за несвоєчасну оплату комунальних послуг

Автор: admin

01 rusУ Верховній Раді України зареєстровано законопроект від Кабінету02 Міністрів України № 4563а «Про житлово-комунальні послуги», який передбачає введення штрафних санкцій (пені) за несвоєчасну оплату громадянами житлово-комунальних послуг.

Зокрема, уряд пропонує, що у разі несвоєчасного та/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплачувати пеню у розмірі 0,1% суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але Читати далі…

Вер

14

Штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг

Автор: admin

1 ukr_movaВ Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект от Кабинета02 Министров Украины № 4563а «О жилищно-коммунальных услугах»,  который предусматривает введение штрафных санкций (пени) за несвоевременную оплату гражданами жилищно-коммунальных услуг.

В частности, правительство предлагает, что в случае несвоевременного и/или не в полном объеме внесения платы за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан заплатить еще и пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но Читати далі…

Вер

11

Реєстрація місця проживання на дачі

Автор: admin

dashaГромадянам дозволили переводити садові та дачні будинки в житлові01 rus будинки – Верховна Рада України 2 вересня 2014 року ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації у них місця проживання”.  Цим законодавчим актом визначено порядок переведення у жилі садових та дачних будинків, уточнено зміст поняття “місце проживання фізичної особи”. Згідно із законом, “місцем проживання фізичної особи є Читати далі…

Вер

10

Регистрация проживания на даче

Автор: admin

dashaГражданам разрешили переводить садовые и дачные дома в жилые дома –1 ukr_mova Верховная Рада Украины 2 сентября 2014 года приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места жительства”.  Этим законодательным актом определен порядок перевода в жилье садовых и дачных домов, уточнено содержание понятия “местожительство физического лица”. Согласно закону, “местом жительства физического лица является Читати далі…

Вер

7

Проблеми реєстрації кримської нерухомості

Автор: admin

01 rusВ одній з минулих публікацій на сайті писалося, що на цей час у Кримуkaci для власників нерухомості виникла фактична ситуація, що викликає багато питань із погляду занепокоєння за збереження прав власності на нерухоме майно – землю, квартири, житлові будинки, інші будівлі. У цілому, як вже теж говорилося, проблема виникла у зв’язку з тим, що всі угоди відносно нерухомості в Криму, вчинені тепер на території півострову, в Україні Читати далі…

Вер

6

Проблемы регистрации крымской недвижимости

Автор: admin

1 ukr_movaВ одной из прошлых публикаций на сайте писалось, что в настоящееkaci время в Крыму для владельцев недвижимости возникла фактическая ситуация, вызывающая много вопросов с точки зрения беспокойства за сохранность прав собственности на недвижимое имущество – землю, квартиры, жилые дома, иные здания. В целом, как уже тоже говорилось, проблема возникла в связи с тем, что все сделки в отношении недвижимости в Крыму, совершенные на территории полуострова, в Украине Читати далі…

Вер

4

Інтернет для засуджених

Автор: admin

5898Міністерство юстиції України видало01 rus наказ, яким затвердило порядок надання засудженим до позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет. Наказ від 01.08.2014 р. № 1275/5 вже зареєстровано самим Мнюстом. Згідно з цим Порядком, адміністрації установ виконання покарань та слідчих ізоляторів мають забезпечити оптимальний спосіб підключення установи до провайдера, який надає послуги доступу до глобальної мережі Інтернет. Читати далі…

Вер

3

Интернет для осужденных

Автор: admin

5898Министерство юстиции Украины1 ukr_mova издало приказ, которым утвердило порядок предоставления осужденным к лишению свободы доступа к глобальной сети Интернет. Приказ от 01.08.2014 г. № 1275/5 уже зарегистрирован самим Минюстом. в соответствии с этим Порядком, администрации учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов должны обеспечить оптимальный способ подключения учреждения к провайдеру, который предоставляет услуги доступа к глобальной сети Интернет. Читати далі…