АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2016 » Березень

Бер

30

Злочинність зростає, розкриття паде?

Автор: admin

01 rusАналіз стану протидії злочинності, проведений Генеральною21203_640 прокуратурою України, свідчить про низку негативних тенденцій, зокрема збільшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів певних категорій при одночасному зниженні рівня їх розкриття. Читати далі…

Бер

29

Преступность растет, раскрываемость падает?

Автор: admin

1 ukr_movaАнализ состояния противодействия преступности, проведенный21203_640 Генеральной прокуратурой Украины, свидетельствует о ряде отрицательных тенденций, в частности увеличения количества тяжких и особо тяжких преступлений определенных категорий при одновременном снижении уровня их раскрытия. Читати далі…

Бер

27

Окружний суд роз’яснив право на зміну позовних вимог в адмінпроцесі

Автор: admin

3131Не рідко реалізація права на01 rus зміну предмету позову може мати наслідком заміну відповідача або залучення співвідповідача, а також третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. На це звертає увагу Окружний адміністративний суд міста Києва у своєму роз’ясненні щодо права позивача на зміну позовних вимог в рамках проекту «Обізнаний – значить озброєний». Читати далі…

Бер

25

Окружной суд разъяснил права на изменение исковых требований в админпроцессе

Автор: admin

3131Не редко реализация права на1 ukr_mova изменение предмета иска может привести к замене ответчика или к привлечению соответчика, а также третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора. На это обращает внимание Окружной административный суд города Киева в своем разъяснении относительно права истца на изменение исковых требований в рамках проекта «Информирован – значит вооружен». Читати далі…

Бер

13

Підслідність ДБР чи прокуратури?

Автор: admin

01 rusУ засобах масової інформації поширюються публікації, в яких64281937 стверджується про існування проблеми, пов’язаної із прийняттям та розглядом судами клопотань слідчих прокуратури у провадженнях, які відповідно до законодавства підслідні Державному бюро розслідувань України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ (ВССУ) пояснив, коли до Державного бюро розслідувань переходять повноваження щодо Читати далі…

Бер

13

Подследственность ГБР или прокуратуры?

Автор: admin

1 ukr_movaВысший специализированный суд Украины по рассмотрению 64281937гражданских и уголовных дел (ВССУ) разъяснил, когда именно к Государственному бюро расследований перейдут полномочия относительно досудебного расследования уголовных производств, которыми до настоящего времени занималась прокуратура. В суде считают, что сейчас этими расследованиями все же могут продолжать заниматься следователи прокуратуры. Читати далі…

Бер

7

С праздником весны и красоты Вас, уважаемые посетительницы сайта!

Автор: admin

3493127

Бер

7

Зі святом весни та красоти Вас, шановні відвідувачки сайту!

Автор: admin

6938

Бер

1

Зразок довіреності на представництво інтересів

Автор: Advocat

147258У практичних правовідносинах громадянам,01 rus з різних особистих причин, досить часто доводиться вести свої справи у тих чи інших органах, установах та навіть перед іншими громадянами, через представників. Найчастіше ця необхідність виникає при зверненнях до судових установ різної юрисдикції та різних інстанцій, а також у процесі виконання судових рішень. Таке представництво може здійснюватися в окремих випадках за договором з адвокатом або приватним юристом, а може здійснюватися за довіреністю, яка у свою чергу може надаватися не лише адвокату чи то приватному юристу, а й будь якій особі, якщо довіритель вважає це за потрібне для себе. У цій статті йдеться саме про довіреності на представництво інтересів. Читати далі…

Бер

1

Образец доверенности на представительство интересов

Автор: Advocat

147258В практических правовых1 ukr_mova взаимоотношениях гражданам, по различным причинам, довольно часто приходится вести свои дела в тех или других органах, учреждениях и даже перед иными гражданами, через представителей. Чаще всего эта необходимость возникает при обращениях в судебные учреждения разной юрисдикции и разных инстанций, а также в процессе исполнения судебных решений. Такое представительство может осуществляться в отдельных случаях по договору с адвокатом или частным юристом, а может осуществляться по доверенности, которая в свою очередь может быть выдана не только адвокату или частному юристу, а любому лицу, если доверитель считает это нужным. В этой статье речь идет именно о доверенностях на представительство интересов. Читати далі…