АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» порука

Лис

2

Ще дещо стосовно договорів поруки

Автор: Advocat

01 rusУ листопаді 2012 року наш сайт публікував статтю, присвячену6731982 договору поруки у кредитних правовідносинах – «Поручишся – помучишся». Там розглядалася судова практика щодо припинення таких договорів, наприклад, у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя. На доповнення опублікованої у тій статті інформації варто звернути увагу відвідувачів сайту на ще деякі окремі моменти судової практики щодо договорів поруки. Читати далі…

Лис

1

Еще кое-что о договорах поруки

Автор: Advocat

1 ukr_movaВ ноябре 2012 года наш сайт публиковал статью, посвященную6731982 договорам поруки в кредитных правоотношениях – «Порука может стать мукой». Там рассматривалась судебная практика, касающаяся прекращения таких договоров, например, в случае изменения обязательства без согласия поручителя. В дополнение к информации, изложенной в той статье, следует обратить внимание посетителей сайта на дополнительные выводы судебной практики относительно договоров поруки. Читати далі…

Лис

30

Поручишся – помучишся!

Автор: Advocat

Продовжуючи «кредитну» тему, слід звернути увагу також і на договори поруки, що часто пов’язані з кредитними договорами. «За кого поручишся, за того помучишся” – це прислів’я ілюструє основне, що треба пам’ятати при укладенні договору поруки, – до поруки за боржника слід ставитися дуже розважливо, бо можна наразитися на чималі клопоти. І дуже часто саме так і відбувається. Якщо навіть не у більшості випадків…

Читати далі…

Лис

30

Порука может стать мукой

Автор: Advocat

Продолжая «кредитную» тему, стоит обратить внимание также и на договора поруки, связанные с кредитными договорами. «За кого поручишься, за того помучаешься” – это пословица иллюстрирует основное, что следует помнить при заключении договора поруки, – к поруке за должника необходимо относиться очень рассудительно, так как можно нарваться на большие проблемы. И очень часто именно так и происходит. Если даже не в большинстве случаев…

Читати далі…

Лис

14

Небезпеки банківських кредитів

Автор: Advocat

Як повідомили ЗМІ, банківські об’єднання подали на розгляд Верховної Ради законопроект про поновлення права банків на можливість односторонньої зміни банками процентної ставки по кредитах. Враховуючи склад нашої Верховної Ради (чи то діючої, чи то новообраної) навряд можна сподіватися, що цей законопроект не приймуть, адже за нього будуть голосувати і «голубі» і «оранжеві», адже всі вони є представниками фінансово-промислових кіл.

Читати далі…