АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2013 » Травень

Тра

31

Реєстр досудових розслідувань

Автор: Advocat

net-1На сайт надходить багато запитань,на русском языке пов’язаних, тим чи іншим чином з використанням правоохоронними органами Єдиного реєстру досудових розслідувань, який створений, відповідно до вимог нового кримінального процесуального кодексу. Безпосередньо створення цього реєстру відбулося за наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року N 69 «Про Єдиний реєстр Читати далі…

Тра

29

Реестр досудебных расследований

Автор: Advocat

net-1На сайт поступает много вопросов, тем илиукраїнською мовою другим образом, связанных с использованием правоохранительными органами Единого реестра досудебных расследований, созданного в соответствии с требованиям нового уголовного процессуального кодекса. Непосредственно создание этого реестра осуществлено по приказу Генерального прокурора Украины от 17 августа 2012 года N 69 «О Читати далі…

Тра

25

Цыгане: всем знакомые незнакомцы (часть IV)

Автор: Advocat

Представляем посетителям сайта последнюю – IV часть статьи «Всемesmeralda знакомые незнакомцы», посвященную проблеме преступности среди лиц, цыганской национальности. При этом еще раз напоминаем читателям, что преступность – явление присущее всем нациям и национальностям, без исключения, а в данной и предыдущих частях статьи рассматриваются некоторые особенности, более присущие цыганам.

Читати далі…

Тра

22

Стягнення боргів по комунальних послугах

Автор: Advocat

8599Підприємства, які надають споживачам –на русском языке фізичним особам комунальні послуги, у випадку несплати таких послуг самими споживачами, можуть стягнути з них суму заборгованості в судовому порядку. Слід зазначити, що судова практика з цього питання в Україні склалася на користь комунальних підприємств. Головними причинами цієї ситуації є низька обізнаність споживачів – населення, а також законодавчі зміни, за якими дозволили стягувати борги за житлово-комунальні послуги за спрощеною процедурою – шляхом отримання судового наказу.

Читати далі…

Тра

21

Взыскание долгов по коммунальным услугам

Автор: Advocat

8599Предприятия, предоставляющиеукраїнською мовою потребителям – физическим лицам коммунальные услуги, в случае неуплаты таких услуг самими потребителями, могут взыскать с них сумму задолженности в судебном порядке. Следует отметить, что судебная практика по этому вопросу в Украине сложилась в пользу коммунальных предприятий. Главными причинами этой ситуации является низкая осведомленность потребителей – населения, а также Читати далі…

Тра

17

Гибель пчел – гибель нации!

Автор: Avtor

iПохоже, что украинцы доигрались:українською мовою механизм самоуничтожения нации запущен! Точнее, запущен он был ранее, но в прошлом году, похоже мы прошли точку невозврата…

О чем это? Да все очень просто: до Украины полномасштабно (и даже более) докатилась мировая тенденция гибели пчел. Осень прошлого года отметилась настолько массовой гибелью пчел (и домашних, и диких), а также иных нектарособирающих насекомых, что Читати далі…

Тра

14

Громадянин не повинен платити за те, що й так належить йому за законом

Автор: admin

1319628905_223Доводиться констатувати, що наша, такна русском языке звана, «незалежна держава», що за Конституцією брехливо рахується соціальною, на жаль, фактично є здирницькою структурою з викачування коштів з населення для подальшого їхнього перерозподілу (здебільшого) у кишені правлячої верхівки й наближених до неї олігархічних структур. Пропонуємо Вашій увазі Читати далі…

Тра

13

Гражданин не должен платить за то, что и так положено ему по закону

Автор: admin

1319628905_223Приходится констатировать, что наше, такукраїнською мовою называемое, «независимое государство», которое по Конституции лживо числится социальным, к сожалению, фактически является вымогательской структурой по выкачиванию денег из населения для дальнейшего их перераспределения (большей частью) в карманы правящей верхушки и приближенных к ней олигархических структур. Предлагаем Вашему вниманию интервью Читати далі…

Тра

7

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Автор: Advocat

znak231на русском языке1 березня 2013 року Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ своє постановою № 4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки» надав деякі роз’яснення стосовно однакового застосування судами законодавства, що регулює правові відносини з відшкодування такої шкоди. Відразу слід Читати далі…

Тра

6

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности

Автор: Advocat

znak231українською мовою1 марта 2013 года Пленум Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением № 4 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении споров о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности» издал некоторые разъяснения относительно однообразного применения судами законодательства, регулирующего правоотношения по Читати далі…