АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» прописка

Гру

3

Регистрация в Сокирянском центре админуслуг

Автор: admin

1 ukr_movaС 1 декабря 2014 года начал предоставлять услуги в сфере миграции2343 населения Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), что направлено на реализацию изменений, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины № 523 от 16 мая 2014 года. Однако, для удобства граждан предоставление этой услуги Центром будет осуществляться параллельно Читати далі…

Жов

7

По паспортних питаннях – до центрів адміністративних послуг

Автор: admin

101Розпорядженням Кабінету Міністрів01 rus України від 16.05.2014 р. № 523-Р визначено перелік адміністративних послуг Державної міграційної служби, які будуть передані Центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Відповідно до п. 5 вказаного розпорядження КМУ, пункти 24-30 затвердженого переліку адміністративних послуг набирають чинності з 1 жовтня 2014 року: Читати далі…

Жов

6

По паспортным вопросам – в центры административных услуг

Автор: admin

101Распоряжением Кабинета Министров1 ukr_mova Украины от 16.05.2014 г. № 523-Р определен перечень административных услуг Государственной миграционной службы, которые будут переданы Центрам предоставления административных услуг.

Согласно п. 5 указанного распоряжения КМУ, пункты с 24 по 30 утвержденного перечня административных услуг вступают в силу с 1 октября 2014 года и предусматривают: Читати далі…

Вер

11

Реєстрація місця проживання на дачі

Автор: admin

dashaГромадянам дозволили переводити садові та дачні будинки в житлові01 rus будинки – Верховна Рада України 2 вересня 2014 року ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації у них місця проживання”.  Цим законодавчим актом визначено порядок переведення у жилі садових та дачних будинків, уточнено зміст поняття “місце проживання фізичної особи”. Згідно із законом, “місцем проживання фізичної особи є Читати далі…

Вер

10

Регистрация проживания на даче

Автор: admin

dashaГражданам разрешили переводить садовые и дачные дома в жилые дома –1 ukr_mova Верховная Рада Украины 2 сентября 2014 года приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места жительства”.  Этим законодательным актом определен порядок перевода в жилье садовых и дачных домов, уточнено содержание понятия “местожительство физического лица”. Согласно закону, “местом жительства физического лица является Читати далі…

Сер

15

Реєстрація місця проживання та перебування

Автор: Advocat

propiskaМіністерство внутрішніх справ України (МВС)на русском языке наприкінці минулого року, відповідно до Законів України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” і “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, видало наказ, який дещо змінив існуючий в Україні порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні. Цей наказ за № 1077 від 22 листопада 2012 року саме так і називається: «Про затвердження Читати далі…

Сер

14

Регистрационный учет места жительства и пребывания

Автор: Advocat

propiskaМинистерство внутренних дел Украины (МВД) вукраїнською мовою конце прошлого года, в соответствии с Законами Украины “О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине” и “О всеобщей военной обязанности и военной службе”, издало приказ, который изменил существующий в Украине порядок регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине. Этот приказ за № 1077 от 22 ноября 2012 года именно так и называется: «Об утверждении Читати далі…

Сер

9

Регистрация места жительства и места пребывания

Автор: Advocat

В украинское законодательство внесены некоторые изменения, которые наверняка касаются подавляющего большинства, а может быть и всех граждан Украины. Речь идет об изменениях в некоторые законы Украины относительно регистрации местожительства и места пребывания физических лиц в Украине (Закон от 05.07.2012 № 5088-VI).

Читати далі…

Сер

8

Реєстрація місця проживання і місця перебування

Автор: Advocat

До українського законодавства внесено деякі зміни, які напевне стосуються переважної більшості, якщо не всіх громадян України. Йдеться про зміни до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні (Закон від 05.07.2012 № 5088-VI).

Зокрема, у статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” абзац сьомий, який визначає – що таке є реєстрація місця проживання або місця перебування особи, викладено в такій редакції:

Читати далі…