АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» формуляр

Вер

20

ЄСПЛ про неефективність розслідування

Автор: Advocat

648348978Європейський суд з прав01 rus людини (ЄСПЛ) нещодавно, а саме 26 травня 2016 року, виніс остаточне рішення проти України, яке може бути досить важливим для багатьох українців – справа «Тучін та Тучіна проти України» (Заява № 40458/08).

Справу було розпочато Читати далі…

Сер

17

Україна залишається рекордсменом за скаргами до ЄСПЛ

Автор: admin

01 rusПрийняття нового Кримінального процесуального кодексу357159 змінило на краще ситуацію зі зловживанням запобіжними заходами (арешти та т.п. – прим. адм. сайту). Однак статистика свідчить, що остаточно відбити бажання слідчих органів брати під варту особу за першої-ліпшої нагоди ще не вдалося. Про позитивні та негативні тенденції реформованого кримінального провадження в рамках тематичного форуму говорили судді, адвокати і прокурори. Читати далі…

Сер

16

Украина остается рекордсменом по жалобам в ЕСПЧ

Автор: admin

1 ukr_movaПринятие нового Уголовного процессуального кодекса изменило357159 к лучшему ситуацию со злоупотреблениями мерами пресечения (аресты и т.п. – прим. адм. сайта). Однако статистика свидетельствует, что окончательно отбить желание следственных органов брать под стражу граждан при любой возможности еще не удалось. О положительных и отрицательных тенденциях реформированного уголовного производства в рамках тематического форума обсуждали судьи, адвокаты и прокуроры. Читати далі…

Січ

20

Змінено вимоги щодо звернень до Європейського Суду

Автор: admin

01 rusЗ 1 січня 2016 року набула чинності нова редакція правила 47341728 Регламенту Європейського суду з прав людини, в якому викладено умови, яких слід дотримуватися при зверненні до Суду з повною формулярною заявою щодо порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод державами-сторонами цього міжнародного договору. Читати далі…

Січ

20

Изменены требования к обращениям в Европейский Суд

Автор: admin

1 ukr_movaС 1 января 2016 года вступила в силу новая редакция правила 47 341728 Регламента Европейского суда по правам человека, в котором изложены условия, которых нужно придерживаться при обращении в Суд с полным формулярным заявлением о нарушении Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод государствами – сторонами этого международного договора. Читати далі…

Бер

24

О новом формуляре заявления в Европейский суд

Автор: admin

formliarС 1 января 2014 года введен новый формуляр жалобы в Европейскийукраїнською мовою суд по правам человека. Новый формуляр представлен в компьютерном формате PDF, в котором он и должен заполняться, если это делается на компьютере. При этом, в его версии в формате Microsoft Word больше нет необходимости. При открытии файла в браузере (во всяком случае, в некоторых) в него нельзя вставлять текст, набранный в другой программе. Поэтому если Вы хотите сделать это, придется использовать отдельные программы для работы с файлами формата PDF. Читати далі…

Бер

23

Новий формуляр скарги в Європейський суд

Автор: admin

formliarЗ 1 січня 2014 року введено в дію новий01 rus формуляр скарги до Європейського суду з прав людини. Новий формуляр створений у комп`ютерному форматі PDF, у якому він і повинен заповнюватися, якщо це робиться на комп’ютері. При цьому, у його версії в форматі Microsoft Word більше немає необхідності. При відкритті файлу в браузері (щонайменше, у деяких) у нього не можна вставляти текст, набраний в іншій програмі. Тому якщо необхідно зробити це, доведеться використовувати окремі програми для роботи з файлами формату PDF. Читати далі…

Гру

2

Як звернутися до Європейського суду?

Автор: Advocat

на русском языкеЄвропейський суд з прав людини – міжнародний орган Ради Європи, який може розглядати заяви, подані особами, що скаржаться на порушення прав людини та основних свобод. Умови розгляду визначаються європейською Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини.

Читати далі…

Гру

1

Как обратиться в Европейский Суд?

Автор: Advocat

Европейский суд по правам человека – международный орган Совета Европы, который может рассматривать заявления, поданные лицами, жалующимися на нарушение их прав человека и основополагающих свобод. Условия рассмотрения Судом заявлений определяются европейской Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года. Конвенция является международным договором, на основании которого большинство европейских государств обязались придерживаться прав и основополагающих свобод человека.

Читати далі…