А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

» 2010 » Ноябрь

Ноя

29

Необхідна оборона

Автор: Advocat

Кримінальним кодексом України (КК), закріплено право кожної людини на необхідну оборону від суспільно небезпечного посягання (ст. 36 КК). І це є важливою гарантією реалізації конституційних положень про непорушність прав та свобод людини і громадянина, про невід’ємне право кожної людини на життя, недоторканність її житла й майна, а також забезпечує умови для захисту суспільних інтересів та інтересів держави.

Читать дальше…

Ноя

28

Необходимая оборона

Автор: Advocat

Уголовным кодексом Украины (УК), закреплено право каждого человека на необходимую оборону от общественно-опасного посягательства (ст. 36 УК). И это является важной гарантией реализации конституционных положений о незыблемости прав и свобод человека и гражданина, о неотъемлемом праве каждого человека на жизнь, неприкосновенность его жилья и имущества, а также обеспечивает условия для защиты общественных интересов и интересов государства.

Читать дальше…

Ноя

26

Франческо Грассо — Ваш адвокат в Італії. Консультації онлайн російською мовою.

Автор: admin

Безліч наших співвітчизників у цей час працюють і живуть у країнах західної Європи. Нерідко при цьому в них виникають юридичні проблеми, які дуже важко вирішити, не знаючи до кого звернутися. Особливу проблему створює язиковий бар’єр, оскільки, навіть знаючи тією чи іншою мірою мову країни перебування, все ж дуже важко орієнтуватися в іноземній юридичній системі та в іноземній юридичній термінології.

Читать дальше…

Ноя

25

Франческо Грассо — Ваш адвокат в Италии. Консультации онлайн на русском языке.

Автор: admin

Множество наших соотечественников в настоящее время работают и живут в странах западной Европы. Нередко при этом у них возникают юридические проблемы, которые очень трудно решить, не зная к кому обратиться. Особую проблему создает языковый барьер, поскольку, даже зная в той или иной мере язык страны пребывания, все равно очень трудно ориентироваться в иностранной юридической системе и в иностранной юридической терминологии.

Читать дальше…

Ноя

24

Чи варто довіряти комп’ютерним програмам розрахунку соцвиплат?

Автор: Advocat

Пенсійний фонд України на своємуна русском языке сайті розмістив попередження, яке нібито має застерегти громадян, щоб вони в черговий раз не потрапили на гачок шахраїв. Мається на увазі, що в мережі Інтернет з’явилися сайти, які пропонують розрахувати розмір пенсії (і інших соцвиплат), попередньо оплативши цю послугу.

Читать дальше…

Ноя

23

Доверять ли неофициальным програмам расчета соцвыплат?

Автор: Advocat

Пенсионный фонд Украины на своем сайте разместил предупреждение, которое якобы должно предостеречь граждан, чтобы они в очередной раз не попали на крючок мошенников. Имеется в виду, что в сети Интернет появились сайты, предлагающие рассчитать размер пенсии (есть и по иным соцвыплатам), предварительно оплатив эту услугу.

Читать дальше…

Ноя

21

Скорочене провадження по КАСУ

Автор: Advocat

на русском языкеПрикінцевими положеннями Закону N 2453-VI від 07.07.2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» до Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) введено нову норму статті 183-2 «Скорочене провадження». На перший погляд у цій статті все викладено на диво достатньо зрозуміло. Але в зв’язку з численними зверненнями відвідувачів сайту напевне все ж такі більш детально проаналізувати: що то воно таке? Читать дальше…

Ноя

19

Сокращенное производство по КАСУ

Автор: Advocat

Заключительными положениями Закона N 2453-VI от 07.07.2010 г. «О судоустройстве и статусе судей» в Кодекс административного судопроизводства Украины (КАС) введена новая норма статьи 183-2 «Скорочене провадження» (сокращенное производство). На первый взгляд в этой статье, на удивление, все изложено достаточно понятно. Но в связи с многочисленными обращениями посетителей сайта наверно все же следует более детально проанализировать: что оно такое есть?

Читать дальше…

Ноя

15

Підстави, умови і порядок набуття та припинення громадянства Російської Федерації

Автор: admin

На нашому сайті публікувався матеріал, що стосується порядку набуття громадянства України. У Росії також є чимало осіб, бажаючих одержати українське громадянство, але при цьому вони, за законами України, зобов’язані припинити громадянство іншої країни, тобто Російської Федерації (а може і іншої країни). В Україні також дуже значне число громадян і осіб без громадянства, які хотіли б стати громадянами Росії.

Читать дальше…

Ноя

13

Підтвердження пільгового стажу після ліквідації підприємства

Автор: admin

Чимало громадян України (і не лише України) працювали той чи інший час на виробництвах зі шкідливими умовами праці. Та коли приходить час виходу на пенсію, з’ясовується, що того підприємства, на якому працювали, вже немає. Але ж потрібна довідка про пільговий трудовий стаж!

Читать дальше…